Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ότι καλό, παίζει πάντα στο metro!

MUSIC

METRO 89.2 CREW

Ayachak Yiannis Kastanakis

Maria Laretzaki

Irene Pateraki

Giannis Tsagarakis

George Paterakis

Narkissos Kouros

Αφήστε το μήνυμά σας να ηχήσει στον κόσμο του Ηρακλείου και όχι μόνο!